Nazwa usługi: Dofinansowanie zmiany sytemu ogrzewania
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Złożony wniosek na odpowiednim
  formularzu – załącznik nr B/1.
 • Akt własności lokalu/domu lub w przypadku najemców zgodę właściciela i kopie umowy najmu, a w
  przypadku wspólnot mieszkaniowych uchwał zarządu wspólnoty dotyczącą zmiany systemu
  grzewczego - oryginał dokumentów, ewentualnie kopie potwierdzone
  własnoręcznie w obecności pracownika Wydziału Infrastuktury i Środowiska.
 • W przypadku modernizacji źródła dokument potwierdzający stosowanie węgla w sezonie
  grzewczym - oryginał dokumentów, ewentualnie kopie potwierdzone
  własnoręcznie w obecności pracownika Wydziału Infrastuktury i Środowiska.
 • Kopie faktur świadczące o poniesionych kosztach.
 • Umowa z dostawcą medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagaj ).
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 796