Nazwa usługi: Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.
     
  Czas realizacji: Tryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy, przekształcony wniosek przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania poprawnego wniosku.
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 796